OPPKJØP AV IKM MASKINERING AVD TAU

RUSH MASKINERING styrker sin posisjon og leveringsevne ved oppkjøpet av IKM Maskinering avdeling Tau. 

IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, cladding, sveising og montering både mot offshore- og onshoreindustrier. 

– Nok kapasitet til rett kvalitet vil bli viktig nå som markedet tar seg opp, sier Daglig Leder Bernt Arne Breistein. 

Rush Maskinering og IKM Maskinering har jobbet side om side mot kunder i oljeindustrien og har vært komplimentere leverandører med ulike typer maskiner og spisskompetanse. 

– Sammen vil vi kunne tilby ytterligere spisskompetanse og kapasitet, samt et bredere spekter av tjenester til selskapenes felles kunder i olje- og gassindustrien.

Begge selskaper har gode fasiliteter med en moderne maskinpark. Rush Maskinering overtar dermed IKM Maskinering avd Tau sine ansatte, maskiner og lokaler og avdeling Tau vil bli en solid forsterkning for Rush Maskinering. 

– Det vil bli få endringer på avdelingen på Tau, da vi kjøper virksomheten som den er og vil bygge videre på den kompetansen og styrken som er på Tau, sier Breistein.  Selskapet vil få navnet Rush Maskinering, avd Tau.

IKM Maskinering Avd Tau utfører kombinasjonsarbeid mellom sveising, maskinering og sammenstilling av større konstruksjoner – inntil 300 tonn, mens Rush Maskinering avd Jørpeland fokuserer på presisjonsdeler i mindre dimensjoner.  

Rush Maskinering har jobbet side om side med IKM Maskinering avd Tau siden 1985. Avdelingen på Tau startet opp i 1974, da under navnet Årdal Mekaniske Verksted. Årdal Mekaniske Verksted fungerte primært som servicebedrift for sand- og taksteinindustrien. Deretter gikk de over til å utføre service på tunnelboremaskiner for kraftindustrien, og videre til service og produksjon av deler for skip og prosessindustri. Utover 90-tallet ble det stadig flere kunder fra olje- og gassindustrien.  

IKM Maskinering AS avd. Tau tilbyr alt fra enklere gjennomgang av produkter for å effektivisere deler med tanke på produksjon og gjennomløpstid, til også å hjelpe kunden med design, eller komplett underlag for jobber som skal utføres. IKM Maskinering AS avd. Tau har fagfolk har høy kompetanse og utfører alle typer oppdrag innen fabrikasjon. Kombinasjonen plate, sveis og maskinering benyttes ofte. 

– Vi har allerede mottatt positive reaksjoner fra våre kunder og vi mener det er et strategisk riktig steg å ta, sier Breistein. 

 

Leave a Reply